Csókakői                                   Társasága

 

Székhelye:Csókakő

Vezető: Sörédi Pál (tel.:06/22-422-167)

Célja: Csókakő középkori várrom restaurálása

Tevékenysége:Tagság szervezése, társadalmi és rekonstruálási munkák szervezése, végzése, kapcsolattartás a műemlékvédelemmel.


Az 1990-es évekre a vár végveszélybe került. A romok már nem is voltak látogathatók, állandó balesetveszély forrásává vált a vár.

A reménytelennek tűnő állapotokat – váratlanul - egy kis írás lendítette ki a holtpontról. Fülöp Gyula régésznek, a  székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatójának, a Fejér Megyei Hírlap (1995. január 14.) a csókakői vár áldatlan állapotáról és körülményeiről megjelent, és megmentésére széles körű összefogást sürgető cikke  programadónak bizonyult.

Alig egy hónappal később Sörédi Pál az általános iskola igazgatója – az idővel valóságos mozgalommá terebélyesedő vállalkozás lelke és motorja – találkozóra hívta Csókakőn az érdeklődőket és szimpatizánsokat, Csutor Évát, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlék felügyeleti Igazgatóságának   igazgatóhelyettesét, valamint Fülöp Gyulát a teendők és lehetőségek megvitatására.

Polgári önszerveződési formát választva, március 25-én megalakult a Csókakői Várbarátok Társasága. Nyugodtan állítható, hogy ezen ,,összeesküvés,, eredményeként országosan is  példaértékű, remek vállalkozás alapjait rakták le; kezdetben 28, mára több, mint 100 fővel, köztük több jogi személlyel.

Még 1996 tavaszán a tagdíjakból és egyéb szponzori, önkormányzati támogatásból és jelentős társadalmi munkából megtörtént a várromok környékének megtisztítása és a későbbi munkák szempontjából elengedhetetlen felvezető út megépítése, a víz és villany várig való feljuttatása.

                                     

A várba vezető út építése

A felmutatott eredményeket látva  régészeti, műemlékvédelmi oldalról is megszületett az összefogás: a gépezet beindult. A különböző támogatások és pályázatok révén immár folyamatosan zajlanak a vár  megmentését, újra látogatottságát célzó rekonstrukciós munkálatok, az építészeti megvalósuláshoz elengedhetetlen régészeti kutatások. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal megerősitette az életveszélyes toronycsonkot, kijavítatta a torony alatti mellvédfalat.

                      

      Hétvégi munka a várban

1997-98-ben folytatódtak a régészeti feltárások a fellegvárban, és újabb falszakaszok épültek meg. Folytatódott a megkezdett munka és feltárásra került a kapu, az előudvar, a barbakán.

  

Hétvégi munka a várban

1999-ben jelentős eseményt, a vár fenállásának 7oo. évfordulóját  ünnepelték a várbarátok a település lakóival az ősi várban, kulturális, tudományos és szórakoztató műsorokkal.

E nevezetes évforduló alkalmából adta ki a csókakői polgármesteri hivatal a Gazdasági-, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Környezetvédelmi Minisztérium természetvédelmi hivatalának támogatásával a település kulturtörténeti áttekintő kőnyvét,   ,,A 7oo éves Csókakő,,  cimmel .

 


Bencze Tamás vezetésével az eddigi régészeti eredményeket is felhasználva 2oo1 augusztusára elkészült a vár MAKETT is, mely jól szemlélteti a vár többszázéves fejlődését és felejthetlen vizuális élményt nyújtva segit eligazodni a vár romjai között.

 A makett megtekinthető Csókakőn az általános iskolában, valamint a multimédia  –,,Vármakett,, c. filmjén.


2oo1 szeptemberében a sárréti -törökök elleni győztes (4oo éves)- csata emlékére rendezett nagyszabású várjátékot az önkormányzat és a Várbarátok Társasága. A rendezvény kiemelkedő esménye volt, hogy az 1999-ben megalakult Várbarátok Társaságának Lovagi Tagozata új lovagokat avatott (évente 2 főt).

                                       

Bence Tamás                                                                       Lovagok avatása

A várbarátok törekvéseit a sajtó és a televízió is felkarolta .

 Különösen sokat segít a Fejér Megyei Hírlap , mely széles teret ad az eredmények közzétételére , s nem utolsó sorban a várbarátok  havonta rendszeres (minden hónap utolsó szombat ) társadalmi munkára való felhívásának,vagy a személyi jővedelemadó 1% -a felhasználásáról.


                                                               

                               

                              

A tudományos eredmények, a megmentett értékek évről évre bővülnek, az omladozó falak mind nagyobb felületen újulnak meg. A munka azonban még hosszú évekig kitart, elégedettségre még semmi ok, csupán  az első lépések megtételére került sor.

Elkél tehát továbbra is minden segítség , legyen szó pénzről vagy lapátot-csákányt ragadó kézről !

Felújítási munka a várban

2003. szeptemberében megalakult a Csókakői Szabad Királyi Íjászok csapata, a Csókakői Várbarátok és a Kardforgató Testvériség támogatásával.

 

A Várbarátok Társasága vezetősége minden év tavaszán taggyűlésen ismertetti az elvégzett munkát, beszámol az elért eredmányekről és tájékoztatást ad az év várható feledatairól, a régészeti és felujítási munkálatokról a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összegek felhasználásáról.

A vezetőség (lovagok) a beszámolón-2004-

A felújított kaputorony átadó ünnepsége 2013. április 2-án. (forrás: feol.hu)

A felújított kápolna átadó ünnepsége 2014-ben.

A felújított ágyúállás átadó ünnepsége 2015-ben.

 

* * *